Elektrimõõtmine tööd

Teostame igasuguseid remondi – Ehitustööd korteriühistutele.

Elektrimõõtmine tööd

ALFARD OÜ mõõtelabor viib läbi elektrimõõtmisi Teie elektripaigaldistes nimipingega kuni 1000V

Mõtmiste käigus kontrolitakse järgmist:

  • Maandustakistuse mõõtmine
  • Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine
  • Kaitse – PEN – ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll
  • Riigevoolukaitseseadmete rakendumise kontroll
  • Isolatsioonitakistuse mõõtmine
  • Valgustustihenduse mõõtmine

Mõõtmiste tulemused kantakse protokollidesse, ning neid väljastatakse kliendile peale mõõtmiste läbiviimist.

ALFARD OÜ on tunnustatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui erialast pädev kriteeriumile vastav mõõtelabor. Tunnistus reg.numbriga E220 kehtib kuni 23.11.2016. MTR – i registrikood TML 000009.

Laborijuhataja tel. +372 55916159

ON KÜSIMUSED KOOSTÖÖ KOHTA? VÕTA ÜHENDUST!